کتابخانه دانش در سال 1316 خورشیدی توسط شادروان سید نورالله ایرانپرست فرزند سید محمد علی داعی الاسلام مولف فرهنگ فارسی نظام پایه گذاری و آغاز به کار کرد. در کنار چاپ و انتشار آثار با ارزش علمی و ادبی از استادان به نام، مبادرت به واردات کتب لاتین در زمینه تاریخ و ادبیات و زبان و فلسفه از هندوستان و اروپا برای استفاده دوست داران علم و دانش در ایران نمود. همچنین برای بسط زبان و فرهنگ ایران مبادرت به معرفی وتامین کتب فارسی به مراکز علمی و دانشگاه های خارج از کشور کرد. هم اکنون نیز سعی در حفظ و ادامه رسالت خویش با انتشار آثار با ارزش اعم از تالیف و ترجمه دارد، انشاالله.