کاربر گرامی پس از انتخاب کتب مورد نظر خود و تکمیل و ثبت فرم سفارش، در اسرع وقت با شما تماس گرفته میشود تا مراحل پرداخت وجه و ارسال کتب به نشانی شما هماهنگ و انجام پذیرد. 

 

   Please send us an e-mail after your book selection is completed to arrange for payment and shipping.