عنوان : : وندیداد حصه سوم کتاب اوستا
نویسنده/مترجم/مصحح : ترجمه سید محمد علی داعی الاسلام
ناشر : کتابخانه دانش
سال و نوبت چاپ : : 1391 چاپ سوم
مشخصات : وزیری جلد سخت 184 صفحه
شابک :
قیمت : 8000 تومان
توضیح :