عنوان : : گلستان سعدی به زبان اسپانیایی
نویسنده/مترجم/مصحح : فیلیکس اچیگوئن
ناشر : کتابخانه دانش
سال و نوبت چاپ : : 1390 چاپ نخست
مشخصات : رقعی جلد نرم 180 صفحه
شابک :
قیمت : 5000 تومان
توضیح :