عنوان : : غزلهای سعدی
نویسنده/مترجم/مصحح : به کوشش نورالله ایزدپرست
ناشر : کتابخانه دانش
سال و نوبت چاپ : : 1393 چاپ چهارم
مشخصات : وزیری جلد سخت 976 صفحه
شابک :
قیمت : 30000 تومان
توضیح :