عنوان : : داستان سیاووش از شاهنامه فردوسی
نویسنده/مترجم/مصحح : عبدالعلی اذیب برومند
ناشر : کتابخانه دانش
سال و نوبت چاپ : : 1392 چاپ چهارم
مشخصات : وزیری جلد نرم 365 صفحه
شابک :
قیمت : 15000 تومان
توضیح :