عنوان : : افسانه های یونان و روم
نویسنده/مترجم/مصحح : تالیف گریس کوپفر ترجمه نورالله ایزدپرست
ناشر : کتابخانه دانش
سال و نوبت چاپ : : 1392 چهپ پنجم
مشخصات : رقعی 230 صفحه
شابک :
قیمت : 2500 تومان
توضیح :