عنوان : : Abbas Mirza
نویسنده/مترجم/مصحح : Emineh Pakravan
ناشر : ifi, Paris
سال و نوبت چاپ : : 1958
مشخصات : 2 volumes
شابک :
قیمت :
توضیح :