عنوان : : Muhammad the Prophet
نویسنده/مترجم/مصحح : Robert Dibble
ناشر : New York
سال و نوبت چاپ : : 1926
مشخصات :
شابک :
قیمت :
توضیح :