عنوان : : Al-Kindi's Metaphysics
نویسنده/مترجم/مصحح : Y'aqub Ibn-Ishaq, Alfred L. Ivry
ناشر : State University of New York Press
سال و نوبت چاپ : : 1976 New York
مشخصات : Soft cover
شابک :
قیمت :
توضیح :