عنوان : : The Land of Shinar
نویسنده/مترجم/مصحح : Leonard Cottrell
ناشر : Souvenir Press
سال و نوبت چاپ : : 1974 London
مشخصات : Hard cover
شابک :
قیمت :
توضیح :