عنوان : : The World of Islamic Civiliztion
نویسنده/مترجم/مصحح : Gustave Le Bon
ناشر : Tudor Publishing
سال و نوبت چاپ : : 1974 Geneve
مشخصات : Hard cover
شابک :
قیمت :
توضیح :