عنوان : : بوستان سعدی
نویسنده/مترجم/مصحح : به کوشش نورالله ایزدپرست
ناشر : کتابخانه دانش
سال و نوبت چاپ : : 1392 چاپ هفتم
مشخصات : وزیری جلد سخت 400 صفحه
شابک :
قیمت : 18000 تومان
توضیح :