عنوان : : فرهنگ فارسی نظام
نویسنده/مترجم/مصحح : سید محمد علی داعی الاسلام
ناشر : کتابخانه دانش
سال و نوبت چاپ : : 1364 چاپ دوم
مشخصات : در 5 مجلد رحلی جلد سخت
شابک :
قیمت : 300000 تومان
توضیح :