عنوان : : گلستان سعدی
نویسنده/مترجم/مصحح : به کوشش نورالله ایزدپرست
ناشر : کتابخانه دانش
سال و نوبت چاپ : : 1392 چاپ هفتم
مشخصات : وزیری جلد سخت 365 صفحه
شابک :
قیمت : 17000 تومان
توضیح :